50 koraalbewerkingen, gebaseerd op de melodieŽn van

25 gezangen
voor piano


Beveel gerust uw wegen  *  Blijf bij mij, Heer  *  Dankt, dankt nu allen God  *  De dag, door Uwe gunst ontvangen  *  De Heer is mijn Herder  *  Een vaste burcht  *  Ere zij aan God, de Vader  *  Ga niet alleen door 't leven  *  God enkel licht  *  God in den hoog alleen zij eer  *  God is getrouw, zijn plannen falen niet  *  Heugelijke tijding   * Jezus neemt de zondaars aan  *  Jezus, ga ons voor  *  Komt nu met zang  *  Lof zij de Heer  *  Neem mijn leven  *  Neem Heer, mijn beide handen  *  O God van hemel, zee en aard  *  O God, die droeg ons voorgeslacht  *  O hoogt en diepte  *  Op bergen en in dalen  *  Vaste rots van mijn behoud*  Wat God, doet, dat is welgedaan  *  Wie maar de goede God laat zorgen.

Als toegift: Abba, Vader  *  Heer, wees mijn gids.