CD bestellen? Bel 0622-480580
of stuur een mail naar info@musicapsaltaria.nl

Het project Kinderen Sions kan beschouwd worden als een vervolg op Liederen Sions. Ook in geestelijk opzicht is het een stap verder: Liederen Sions handelt over de toeleidende weg tot Christus, Kinderen Sions verkondigt de heerlijkheid van de eeuwige zaligheid door de ogen van een in Christus ontslapen kind.

Het door Robert Murray MacCheyne gemaakte en door Ds. Meeuse vertaalde gedicht Op de dood van een begenadigd kind, staat centraal in deze cantate. Elk van de 18 strofen van dit gedicht wordt vertolkt door een jongens- of meisjessopraan en aansluitend geeft het koor een 'nadere toelichting' of 'uitwerking' of 'verklaring' met als tekst een berijmde psalm (berijming van 1773) of een onberijmde bijbeltekst (Statenvertaling).

De begeleiding van de jongens- en meisjessopraan is een unieke combinatie van twee instrumenten: een kistorgel en een cither. Met name dit laatste instrument is op deze manier zelden of nooit gebruikt en wordt bespeeld door een specialiste op dit gebied die als enige in Nederland dit instrument bespeelt vanaf het normale notenschrift. Omdat een cither maximaal 9 vaste akkoorden heeft, worden bij de realisatie van dit project dan ook meerdere cithers gebruikt.

De begeleiding van het samengestelde gemengde koor (200 koorleden) wordt verzorgt door orkest en orgel. Tevens is er een belangrijke rol weggelegd voor twee vocale solisten: een sopraan en een bas-bariton.
Het presentatieconcert heeft 3 november 2001 plaatsgevonden in de Grote Kerk te Apeldoorn. Er waren 1600 belangstellenden.
Medewerkenden :

Algehele leiding door de componist van deze cantate:
Arie Loonstra

Hieronder treft u een aantal links aan met veel informatie over alles wat u wilt weten over dit project.

1.Het orkest 2.Foto's 3.Arjen Leistra 4.Gerard Harbers
5.Coby Huinink 6.Mariette Oelderik 7.Frits Karskens 8.Het gedicht
9.De muziek 10.Het kistorgel 11.De meisjessopraan 12.De jongenssopraan