Suite I

 1. Psalm 98
 2. Er is een roos ontloken  
 3. Lofzang van Maria
 4. In Bethlehem’s stal.  
 5. Eer' zij God in onze dagen
 6. Komt allen tezamen

Suite II

 1. Heft op, uw hoofden
 2. Lofzang van Simeon
 3. Looft God, Gij Christ’nen
 4. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Suite III

 1. Psalm 132
 2. Hoor de eng’len zingen d’eer
 3. Stille nacht/Ik kniel aan Uwe kribbe neer
 4. Daar is uit ’s werelds duist’re wolke
 5. Hoe zal ik U ontvangen

Suite IV

 1. Hoe helder straalt de morgenster
 2. Uit hoge hemel daalt Gij neer
 3. Nu daagt het in het oosten
 4. Kom tot ons, scheur de heem’len
 5. Midden in de winternacht

  .........PRIJZEN.........  

  De prijs van de losse CD bedraagt € 10,00. De prijs van het boek (de 4 kerstsuites in één band met in totaal 72 bladzijden) is € 19,25. U krijgt dan de cd er gratis bij!

Bestellen? Stuur een mail naar info@musicapsaltaria.nl of bel 0622-480580